Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

1- Taraflar.
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan 724 Eğitim ve Bilişim Hizmetleri A.Ş (BANKOKAZAN olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında BANKOKAZAN ‘a ait olan http://www.bankokazan.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında BANKOKAZANA’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından servise gönderilen mesajlar sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
2.3: BANKOKAZAN, hizmet satın alma sırasında; bildirimlerde bulunmak, bülten göndermek veya hesap onayı gibi güvenlik protokollerini uygulamak için e-posta, cep telefonu vb. iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle onaylanmasını talep edebilir, hizmetlerin kullanılabilmesi için bu onay süreçlerini zorunlu tutabilir.
2.4: BANKOKAZAN kullanıcının hizmet satın alma sırasında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, sahip olduğu hizmetlerle ilgili bildirimler veya bültenler gönderebilir.
3- Sorumluluklar
3.1: BANKOKAZAN, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile BANKOKAZAN ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Ödeme şekli, BANKOKAZAN websitesinde ve yayınlamış olduğu reklam bannnerlarında servis ücretinin servise atılacak kısa mesaj başına 5 TL olarak müşterinin cep telefonu faturasından tahsil edileceğini müşteri kabul ve taahhüt eder.
3.3: BANKOKAZAN gelen kısa mesaj kabulü ve gsm operatörleri işlemlerin onaylanmasından sonra müşteriye hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde BANKOKAZAN tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder.
3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6: Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.7: BANKOKAZAN, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin içeriklerinden, bu içeriklerin hatalı / kötü niyetli kullanımından ayrıca gönderilip alınan e-posta verilerinden doğabilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. BANKOKAZAN, sadece tahsilatını yaptığı kısa mesaj sonrası gönderilecek olan 4 maç tüyosunun müşterinin cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilmesinden sorumludur.
3.8: BANKOKAZAN’In vermiş olduğu hizmetler karşılığında sorumluğu; alınan hizmetin kısa mesaj bedeli kadardır. Müşteri hizmetlerinde oluşabilecek her türlü aksaklık sorun ve ziyanlarda tazmin talebi hizmetin kısa mesaj bedelini geçemez.
3.9: BANKOKAZAN, müşteriye ait hizmet kullanma geçmişini düzenli tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı müşterinin uğrayacağı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz, müşteri satın alım sırasında göndermiş olduğu ve satın alım sonrasında kendisine gönderilen kısa mesajları kaydetmek ve saklamak ile yükümlüdür.
3.10: BANKOKAZAN, vermiş olmuş ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış web sayfasında belirtmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.
3.11: BANKOKAZAN, vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir.
3.12: BANKOKAZAN, kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda kullanıcıya hizmet ve ürün den kalan bakiyesi iade edilir.
4- Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin kısa mesaj olarak BANKOKAZAN' a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için satın alım sırasında göndermiş olduğu ve satın alım sonrasında kendisine gönderilen kısa mesajların iletilme süresi kadardır.
5- Ücret
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek servise atılan kısa mesaj başına 5 TL miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv dahildir.
5.2: BANKOKAZAN önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
6- Fesih
6.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, BANKOKAZAN hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
6.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
7- İletişim ve Bilgi Adresleri
7.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
7.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
7.3: BANKOKAZAN sözleşme süresi içinde müşteri’ye tahsis ettiği GSM numarasına mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
8- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
8.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 8 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında BANKOKAZAN ‘a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). BANKOKAZAN gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir yada maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.